Privacyverklaring

AJ Dakwerken BV gevestigd aan de Nieuwe Havenweg 16E te Hilversum, neemt uw privacy zeer serieus en in deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens met zorgvuldigheid behandelen.

Waarom heeft AJ Dakwerken een Privacyverklaring? Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers van onze website, zakenpartners en alle andere partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons zoekt of een werkrelatie met ons heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere van u zouden kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen voor bijvoorbeeld het maken van een inspectieafspraak en plaatsen deze in de agenda van de inspecteur, het versturen van prijsopgaves en offertes, klachtenafhandeling,

De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Iedereen die inzicht heeft in uw persoonsgegevens via AJ Dakwerken is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij gegevens? Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Wij vertrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Met uw specifieke vraag kunt u contact met ons opnemen. Gegevens die derde(n) hebben ontvangen, zullen wij op de hoogte stellen van uw aanpassing of verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel spanning vraagt.

AJ Dakwerken
Nieuwe Havenweg 16E
1216 BS Hilversum
035-7720410
planning@ajdakwerken.nl

AJ Dakwerken kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was in december 2022.


Onze merken